เลือกภาษา ::
ลำพูน ประกาศผล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 22 ก.พ. 2566, 20:03

               นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ได้เสนอผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือก จำนวน 10 คน
               บัดนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลงาน 2 รางวัล ประกอบด้วย
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่
               1. นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
               2. นางอัจฉรา โพธิศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน
               3. นางสาวศิริพร นามใจ พนักงานพิมพ์ ส 3 โรงพยาบาลลี้
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน จำนวน 7 ราย ได้แก่
               1. นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
               2. นายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์ ปลัดอำเภอลี้
               3. นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
               4. นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
               5. นายสนั่น ช่วงปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
               6. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง
               7. นางกุลจิรา กุลวัฒนโชค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มครุฑทองคำจากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน จำนวน 7 ราย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดลำพูน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2566 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในเร็วๆนี้

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 8 5 4

วันนี้

จำนวน

0

สัปดาห์นี้

จำนวน

508

เดือนนี้

จำนวน

2817

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]