เลือกภาษา ::
สตรีลำพูนรวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและการย้อมผ้าสีธรรมชาติ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 22 ก.พ. 2566, 20:00

"สตรีลำพูนรวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและการย้อมผ้าสีธรรมชาติ" รณรงค์ให้สตรีสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นในทุกโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา สนองแนวพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อให้สตรีมีความรู้เรื่องอัตลักษณ์ผ้าไทย และวิวัฒนาการของผ้าลำพูน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะภูมิปัญญาการทอผ้า รณรงค์ให้สตรีสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นในทุกโอกาส การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นและประเทศชาติ นำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญามาปรับใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวขึ้นอบรมให้ความรู้เรื่อง อัตลักษณ์ผ้าไทย, การพัฒนาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ, การย้อมสีธรรมชาติ, เวทีเสวนาเรื่อง วิวัฒนาการผ้าลำพูน, การจัดนิทรรศการผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ้าอัตลักษณ์อำเภอของทั้ง 8 อำเภอ, การแสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ลำพูนและผ้าย้อมสีธรรมชาติ.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 8 5 4

วันนี้

จำนวน

0

สัปดาห์นี้

จำนวน

509

เดือนนี้

จำนวน

2818

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]