เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565  ให้แก่นายสายฝน  สิทธิวงค์ อายุ 64 ปี  โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน   นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายโยธิน  ประสงค์ความดี  นายอำเภอเมืองลำพูน  นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
                นายดุสิต ยาซะวันนา นายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า  กล่าวว่า สำหรับนายสายฝน สิทธิวงค์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสายฝน สิทธิวงค์ ไม่มีครอบครัว ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป และจักสานเป็นอาชีพเสริม มีภาระต้องเลี้ยงดูน้องสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวและเดินไม่ได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และบริเวณห้องน้ำในตัวบ้านมีความต่างระดับกับพื้นบ้าน เป็นอันตรายในการใช้ห้องน้ำ โดยเฉพาะน้องสาวของนายสายฝนที่พิการทางการเคลื่อนไหว   ลักษณะของบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพบ้านทรุดโทรม ชำรุด ห้องน้ำเป็นแบบนั่งยอง ไม่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิต ซึ่งผู้อาศัยเป็นผู้สูงอายุและมีผู้พิการร่วมอาศัยอยู่ สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 3 คน ประกอบดด้วย นายสายฝน สิทธิวงค์ อายุ 64 ปี   นางจันทร์เพ็ญ จันวันนา อายุ 60 ปี (น้องสาว)  นายกฤษดา จันวันนา อายุ 30 ปี (หลานชาย)  ฐานะทางครอบครัวยากจน มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนประมาณ 4,000บาท/เดือน  ส่วนน้องสาวไม่มีอาชีพ มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพความพิการ เดือนละ 800 บาท ซึ่งน้องสาวจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้  และหลานชาย มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปประมาณ 3,000 บาท/เดือน โดยเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนทั้งครอบครัว ประมาณ 8,400 บาท/เดือน
                เทศบาลตำบลประตูป่า จึงได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ ซึ่งทางอำเภอเมืองลำพูนได้พิจารณาคัดเลือกและประสานขอรับความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2565 เฉลิมพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้านแรงงานในการก่อสร้าง จากผู้นำชุมชน จิตอาสาในชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลประตูป่า นอกจากนี้ ชาวชุมชนบ้านต้นแงะ หมู่ที่ 9 ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นค่าอาหารกลางวัน เป็นเงินจำนวน 7,000 บาท และเทศบาลตำบลประตูป่า ร่วมสมทบค่าวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า/ชุดเครื่องนอน เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท รวมงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน 47,000 บาท

 ???ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565  ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนในวันนี้  ในฐานะที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจในส่วนภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ให้การสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน  จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสขึ้น  เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 6 9 3

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

942

เดือนนี้

จำนวน

4279

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]