เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน เพื่อให้เป็นเวทีในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือทบทวนปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 29 ส.ค. 2561, 09:20

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน เพื่อให้เป็นเวทีในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือทบทวนปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน 

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นเวทีในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือทบทวนปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสำหรับ วาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญหลายเรื่อง ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำพูน ที่ตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน, เรื่องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนตามแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, เรื่องการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๕ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เรื่อง แผนการบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย งานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ มาตรการการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน / แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน / สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 9 4 2

วันนี้

จำนวน

8

สัปดาห์นี้

จำนวน

426

เดือนนี้

จำนวน

2214

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]