เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ยกระดับความร่วมมือร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดทำมาตรการ Bubble and Seal ภายในโรงงาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในภาคอุตสาหกรรม
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 26 ส.ค. 2564, 08:59

               วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) ที่ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ผอ.โรงพยาบาลแม่ทา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดลำพูน  ร่วมปรึกษาหารือ ระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  พร้อมการยกระดับการวางแนวทางมาตรการป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด -19) ตามแนวทาง Bubble and Seal   โดยดำเนินการควบคู่ กับมาตรการจัดสภาพแวดล้อม และมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการ อย่างต่อเนื่อง      
               ทั้งนี้ ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการจัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรค ประจำตัว 7 กลุ่มโรค  จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแยกเป็นกลุ่มย่อย (small bubble) ตามลักษณะ การทำงานหรือการทำกิจกรรม หรือ อาจมีการกำหนดสัญลักษณ์ประจำกลุ่มย่อย  การสร้างความตระหนักร่วม กับพนักงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด  ตลอดจนการกักตัว เพื่อสังเกตอาการ ที่จะต้องทำอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องมีการป้องกันตัวเอง แยกที่พัก แยกห่างจากครอบครัว และของใช้ จนครบ 14 วัน   กรณีมีที่พักในสถานประกอบกิจการ สามารถทำ bubble ตั้งแต่ที่พัก การเดินทาง การทำงานและทำกิจกรรม   ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน เราชาวลำพูน คนในลำพูน  ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
                สำหรับข้อดีของการทำ Bubble and Seal เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประกอบด้วย   การจัดกลุ่มย่อย (small bubble) ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานและทำกิจกรรมด้วยกัน โดยไม่ข้ามกลุ่ม จะช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างกลุ่ม,  สามารถจะช่วยให้ค้นหากลุ่มเสี่ยงได้ไว ควบคุมการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และลดการติดเชื้อระหว่างกลุ่มใน สถานประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ,   กรณีพบผู้ติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานที่เหลือในกลุ่มย่อยนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวังอาการและดำเนินการภายใต้มาตรการได้ทันที ลดระยะเวลาการดำเนินการติดตามผู้สัมผัสหรือ timeline กรณีไม่ข้ามกลุ่ม  แต่ถ้าข้ามกลุ่ม ยังคงต้องติดตามกลุ่มย่อยอื่นและผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อนั้น,   กลุ่มเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มย่อยที่มีผู้ติดเชื้อ ยังสามารถทำงานได้ภายใต้ buble ของตนเอง และภายใต้กิจกรรมเงื่อนไขที่กำหนด ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีอาการให้แยกไปตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี ATK / RT-PCR ซึ่งทำให้ไม่ขาดแรงงานและรายได้,   สำหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มย่อยอื่น ๆ ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยไม่มีการข้ามกลุ่ม.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 7 7 7 1

วันนี้

จำนวน

59

สัปดาห์นี้

จำนวน

802

เดือนนี้

จำนวน

2990

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]