เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ร่วมส่งและให้กำลังใจ "นักรบชุดขาว" จังหวัดลำพูน ชุดที่ 4 เพื่อเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 5 ก.ค. 2564, 17:08

วันนี้( 4 กรกฎาคม 2564) ที่ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงพยาบาลลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (นักรบชุดขาว) ชุดที่ 4  เพื่อไปปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564  ณ โรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  โดยในวันนี้มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมให้กำลังใจส่งทีมนักรบชุดขาวหรือทีมบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดลำพูน ชุดที่ 4  ไปสบทบช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
                โอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุข  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์ ได้มอบกระเป๋าสัมภาระให้แก่คณะบุคลากรการแพทย์ (นักรบชุดขาว ชุดที่ 4) และพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบดอกไม้ และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะอีกด้วย
                สำหรับมีรายชื่อผู้ที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ประกอบด้วย 1.นพ.วรวุฒิ วรวุฒิวิทยา  นายแพทย์ชำนาญการ (หัวหน้าทีม)   2. พญ.กิ่งกาญจน์  ชมพูกลาง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลำพูน         3. น.ส.ณัฐพร วงค์อานา เภสัชกรชำนาญการ รพ.ลี้ 4. นางการเกต  รังรองธานินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.แม่ทา   5. น.สายสวาท  พัฒนการุณย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำพูน    6. น.ส.ปิยาภนณ์  ปินตาศรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำพูน   7. น.ส. จุฑามาศ  คำพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำพูน  8. น.ส.เกวลิน  ปัญโญนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยหละ  9. น.ส.รจนา  พวงรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ป่าเลา  10.นางจินตนา  เรืองอินทร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตะเคียนปม  11.น.ส.อังศนันท์  คุณจินระรุ่งเรือง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ลำพูน  12.น.ส.สุปรียา  ปัญญาวงค์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ลำพูน  และ 13. น.ส.บุษยา ธิฉลาดสืบ  พยาบาลวิชาชีพปฏิติการ รพ.สต.บ้านห้วยอ้อ.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 2 6 5 1

วันนี้

จำนวน

62

สัปดาห์นี้

จำนวน

2176

เดือนนี้

จำนวน

3475

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]