เลือกภาษา ::
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของหน่วยงานในจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/depart&depart=13

https://www.lamphunhealth.go.th/web_ssj/webmanager/uploads/2022-04-08105024%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202565.pdf

https://www.lamphunhealth.go.th/web_ssj/webmanager/uploads/2022-04-08105102%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%2025.pdf

https://www.lamphunhealth.go.th/web_ssj/webmanager/uploads/2022-04-08105134%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202565.pdf

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/index

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/more/1516

http://lamphun.mnre.go.th/th/view/?file=oJM3MRkjoF5aBUD2nGy4BUN5oGO3BHjmoGSaBKD0nGM4ZKN0oGO3AHjjoGWaZaDjnGW4YKNjoGq3Axj4oGuaZUD5nGA4ZKN5oGE3AxjkoGEaZUD1nGO4ZaNloGO3ZxjgoJIaoUEcnJM4Y3OyoJk3nHkzoF9aqKEcnGS4ZaNloF93MRkuoJ9aoUEjnKI4Yjweweb3Qweweb3Q&n=023%20%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3&t=GTMgq2qxqS9cMUug

http://lamphun.mnre.go.th/th/view/?file=oJM3MRkjoF5aBKD4nGq4AaN0oGS3BHjmoGSaBKD0nGM4ZKN0oGO3AHjjoGWaZaDjnGW4YKNloGS3BHjloGAaZKD5nGA4ZKN5oGE3AxjkoGEaZUD1nGO4ZaNloGO3ZxjgoJIaoUEcnJM4Y3OyoJk3nHkzoF9aqKEcnGS4ZaNloF93MRkuoJ9aoUEjnKI4Yjweweb3Qweweb3Q&n=023%20%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3&t=GTMgq2qxqS9cMUug

http://lamphun.mnre.go.th/th/view/?file=oJM3MRkjoF5aAaDlnGq4AUN4oGO3BRj5oGAaBKD0nGM4ZKN0oGO3BRjjoGWaZaDjnGW4YKNloGM3Zxj0oGqaZUD4nGy4Z3N5oGE3AxjkoGEaZUD4nGO4ZaNloGO3ZxjgoJIaoUEcnJM4Y3OyoJk3nHkzoF9aqKEcnGS4ZaNloF93MRkuoJ9aoUEjnKI4Yjweweb3Qweweb3Q&n=023%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3&t=GTMgq2qxqS9cMUug

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]