เลือกภาษา ::
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=566

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw7egw03WX1k16KyJK96lVqtsug7sGvPe8_pHyCoQbhl-LLA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlyvSi7JGSlKbBfHxuTdn58KmDGOAZ2kuKx4z3hEPtUyvI5w/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw7egw03WX1k16KyJK96lVqtsug7sGvPe8_pHyCoQbhl-LLA/viewform

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/wordpress/?forum=main

https://www.facebook.com/groups/608055652593051/

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

www.facebook.com/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน-747122305421283/

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002274572781

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/contacts

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

http://ic.onab.go.th/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=153

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/QR_Code.html

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2014-07-18-03-58-32&catid=20:2011-10-18-09-46-00

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]