เลือกภาษา ::
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15e1d0bd951.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

http://apps.dlt.go.th/hr/pan/home-pan.html

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน       

http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/51/upload/File_IPD_FILE51478179_20190605_151013.pdf

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]