เลือกภาษา ::
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15862ad5b05.pdf

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

https://drive.google.com/file/d/1nZ8skSqQYw-6XyXxjVh3sGxT03UA0k12/view

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php?r=site/view&id=1658

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7810/view.php?_did=14904

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

http://www.aecthaibiz.com/province_new/news_detail.html?pv=51&pi=478626

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/about/2018-01-26-03-48-44/2560-3/22938-2561-18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ukBZhXAySKMNeK9vMgIb8v7ZIvbZQUSdkwErM9MK6Us/edit?ts=5c512c3c#gid=306630350

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EL62Mrz9SJPzBeQQYtCxtYkRsjHro09LwOiJeOjpraE/edit?ts=5c50074d#gid=106954295

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/ผลการเบิกจ่าย.html?page_locale=th_TH

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]