เลือกภาษา ::
019 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d1585eebe0eb.pdf

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/wp-content/uploads/2019/06/04-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php?r=site/view&id=1658

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7810/view.php?_did=14904

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_planyear62.htm

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2016-09-05-02-45-19/2562-3

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ukBZhXAySKMNeK9vMgIb8v7ZIvbZQUSdkwErM9MK6Us/edit?ts=5c512c3c#gid=306630350

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EL62Mrz9SJPzBeQQYtCxtYkRsjHro09LwOiJeOjpraE/edit?ts=5c50074d#gid=106954295

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]