เลือกภาษา ::
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน

::::  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด   :::::

  O ความเป็นมา คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
  O อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
  O รายชื่อ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
  O แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ

::::  ข่าวประชาสัมพันธ์   ::::

   

:::: รายงานผลการดำเนินงาน  ::::

  O ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  O สรุปผลการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O สรุปผลการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
   

::::   ดาว์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  :::::

   
   

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 6 0 8 3

วันนี้

จำนวน

26

สัปดาห์นี้

จำนวน

411

เดือนนี้

จำนวน

1607

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]