เลือกภาษา ::

เกี่ยวกับจังหวัด

นายสันติธร ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2565 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียด

 

ที่อยู่  :  ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน   ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง  ตำบลศรีบัวบาน  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน   51000    

เบอร์โทรศัพท์   :  053-560506 

อีเมล :  [email protected]  

 

 

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 9 3 4

วันนี้

จำนวน

49

สัปดาห์นี้

จำนวน

428

เดือนนี้

จำนวน

2232

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]