เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 5 7 7

วันนี้

จำนวน

48

สัปดาห์นี้

จำนวน

529

เดือนนี้

จำนวน

3077

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]