เลือกภาษา ::

ระบบจองห้องประชุม

วันจันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

ชื่อห้องประชุม ช่วงเวลาที่ต้องการจอง วันจันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4

      ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานระบบ)

*****    ระเบียบการใช้งานห้องประชุม และค่าธรรมเนียมการใช้งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ   *****

!!!!!     หน่วยงานที่ใช้งานประชุมเสร็จแล้ว   ขอให้จัดเก็บ เก้าอี้ / เศษขยะ ต่างๆ ออกจากห้องประชุม   !!!!! 

!!!!!     พร้อมทั้ง ปิดแอร์  / ไฟฟ้า แสงสว่างภายในห้อง ให้เรียบร้อย !!!!!!!

+++    หรือติดต่อ/แจ้ง  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด  ทราบ หากหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการได้  +++

 • ระบบไมค์ประชุม 49 ตัว
 • โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 2 ตัว
 • เก้าอี้ 87 ตัว

เวลา 08.00-12.00น.

ว่าง คลิกจองเลย

เวลา 13.00-16.30น.

ว่าง คลิกจองเลย

ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4

    

    ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานระบบ)

*****    ระเบียบการใช้งานห้องประชุม และค่าธรรมเนียมการใช้งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ   *****

!!!!!     หน่วยงานที่ใช้งานประชุมเสร็จแล้ว   ขอให้จัดเก็บ เก้าอี้ / เศษขยะ ต่างๆ ออกจากห้องประชุม   !!!!! 

!!!!!     พร้อมทั้ง ปิดแอร์  / ไฟฟ้า แสงสว่างภายในห้อง ให้เรียบร้อย !!!!!!!

+++    หรือติดต่อ/แจ้ง  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด  ทราบ หากหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการได้  +++

 • ระบบไมค์ประชุม 45 ตัว
 • โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 3 ตัว
 • เก้าอี้ 89 ตัว

เวลา 08.00-12.00น.

เวลา 13.00-16.30น.

ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4

     

  ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานระบบ)

*****    ระเบียบการใช้งานห้องประชุม และค่าธรรมเนียมการใช้งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ   *****

!!!!!     หน่วยงานที่ใช้งานประชุมเสร็จแล้ว   ขอให้จัดเก็บ เก้าอี้ / เศษขยะ ต่างๆ ออกจากห้องประชุม   !!!!! 

!!!!!     พร้อมทั้ง ปิดแอร์  / ไฟฟ้า แสงสว่างภายในห้อง ให้เรียบร้อย !!!!!!!

+++    หรือติดต่อ/แจ้ง  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด  ทราบ หากหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการได้  +++

 • ระบบไมค์ประชุม 17 ตัว
 • โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 1 ตัว
 • เก้าอี้ 25 ตัว

เวลา 08.00-12.00น.

ว่าง คลิกจองเลย

เวลา 13.00-16.30น.

ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3

   

     ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานระบบ)

*****    ระเบียบการใช้งานห้องประชุม และค่าธรรมเนียมการใช้งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ   *****

!!!!!     หน่วยงานที่ใช้งานประชุมเสร็จแล้ว   ขอให้จัดเก็บ เก้าอี้ / เศษขยะ ต่างๆ ออกจากห้องประชุม   !!!!! 

!!!!!     พร้อมทั้ง ปิดแอร์  / ไฟฟ้า แสงสว่างภายในห้อง ให้เรียบร้อย !!!!!!!

+++    หรือติดต่อ/แจ้ง  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด  ทราบ หากหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการได้  +++

 • ระบบไมค์ประชุม 17 ตัว
 • โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 1 ตัว
 • เก้าอี้ 25 ตัว

เวลา 08.00-12.00น.

ว่าง คลิกจองเลย

เวลา 13.00-16.30น.

ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3

     

     ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานระบบ)

*****    ระเบียบการใช้งานห้องประชุม และค่าธรรมเนียมการใช้งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ   *****

!!!!!     หน่วยงานที่ใช้งานประชุมเสร็จแล้ว   ขอให้จัดเก็บ เก้าอี้ / เศษขยะ ต่างๆ ออกจากห้องประชุม   !!!!! 

!!!!!     พร้อมทั้ง ปิดแอร์  / ไฟฟ้า แสงสว่างภายในห้อง ให้เรียบร้อย !!!!!!!

+++    หรือติดต่อ/แจ้ง  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด  ทราบ หากหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการได้  +++

 • ระบบประชุมทางไกล  Video Conferance  MOI
 • ระบบไมค์ประชุม 35 ตัว
 • โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 2 ตัว
 • เก้าอี้ 65 ตัว


!!!!!!     หมายเหตุ     หากมีภาระกิจ ประชุมทางไกล VCS ของกระทรวงมหาดไทย
ขอให้หน่วยงาน เปลี่ยนใช้งานห้องประชุมอื่นแทน !!!!!!!!!

เวลา 08.00-12.00น.

ว่าง คลิกจองเลย

เวลา 13.00-16.30น.

ว่าง สามารถจองห้องได้

ไม่ว่าง ไม่สามารถจองห้องได้

** กรณีต้องการใช้อุปกรณ์ในการประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของห้องประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน

** ท่านจะสามารถใช้ห้องประชุมได้เมื่อรายการจองของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ติดต่อขอเช็ครายการอนุมัติได้ ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 0-5351-1000 , 0-5356-9700 ต่อ 28022

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]