เลือกภาษา ::
ลำพูน Kick off ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเป็นต้นแบบสู่เป้าหมาย ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:58

                วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะกอก ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอป่าซาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลมะกอก และประชาชน ร่วมกิจกรรม

                 นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วทั้งอำเภอ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อรอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19

               สำหรับโครงการ Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีกิจกรรมดังนี้
1. “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” โดยขอความร่วมมือ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พช.ทุกคน ปลูกผักอย่างน้อยคนละ 10 ชนิด เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน
2. “ผู้นำ ต้องทำก่อน” รณรงค์ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่
3. “นักพัฒนา 3 ประสานกลไก ขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน” สร้างทีมพัฒนา 3 ประสาน (นักพัฒน์ท้องถิ่น พัฒนากร และนักพัฒนาภาคประชาชน) ร่วมขับเคลื่อน
4. “ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน” รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ เรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
5. “ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น” ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา
6. “ถอดรหัสการพัฒนา” ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ประเมินผลถอดบทเรียน และประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์การปลูกผักสวนครัวฯ
โดยกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมจะดำเนินการตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

              ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยช่วงนี้ มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งเดียวที่จะช่วยให้ชุมชนอยู่รอดได้ คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ อีกทั้ง การสร้างแหล่งให้อาหารเอง จะสามารถสร้างความมั่นคงต่อการดำเนินชีวิต สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ และเป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน รวมถึงการรณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก นำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 0 6 2

วันนี้

จำนวน

147

สัปดาห์นี้

จำนวน

1531

เดือนนี้

จำนวน

4013

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]