เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน สั่งการทุกอำเภอ จัดตั้งสถานที่กักตัวสังเกตอาการผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในระดับอำเภอ ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ส.ค. 2564, 15:54

               วันนี้ (10 ส.ค.64) ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ประชุมหารือติดตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกลุ่มกลุ่มแรงงาน สวนมะม่วง สวนลำไย และโกดังมะม่วง โกดังลำไย รวมทั้งผลิตผลการเกษตรอื่นๆ ในพื้นที่และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนอื่นๆ โดยมี ปลัดจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ร่วมประชุม
               ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เน้นย้ำให้แต่ละอำเภอ จัดตั้งสถานที่แยกกักตัวสำหรับผู้ถูกควบคุมเพื่อสังเกตอาการที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งนายอำเภอแต่ละแห่งได้หารือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ และผู้นำชุมชน เพื่อจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อคัดแยกกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีผลยืนยันติดเชื้อให้อยู่ในสถานที่ควบคุมโรคที่อำเภอจัดให้ แบ่งเป็น สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Community Quarantine : CQ) จำนวน 326 แห่ง ศูนย์ดูแลโควิด-19 ในชุมชน (Community Isolation : CI) จำนวน 35 แห่ง และสถานที่กักตัวผู้เข้า CQ ที่ตรวจพบเชื้อ ด้วยชุดตรวจ ATK (Community Quarantine ATK+) 8 แห่ง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและการกักตัวสำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการป่วย หรือผู้ที่ตรวจพบเชื้อ โดยพักอาศัยภายในพื้นที่ที่ทางแต่ละอำเภอได้เตรียมไว้ ซึ่งในเบื้องต้นนายอำเภอแต่ละแห่งจะส่งข้อมูลและสถานที่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนลงมติเห็นชอบให้เปิดใช้งานได้ทันที เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่มีจำนวนเพิ่มมาขึ้น
              ด้าน นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 19 ราย โดยแบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 14 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย โครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 809 ราย รักษาหายแล้ว 532 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 269 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 8 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลลำพูน 58 ราย โรงพยาบาลสนาม สาขาเวียงยอง 99 ราย โรงพยาบาลสนาม สาขาป่าซาง 66 ราย และโรงพยาบาลอื่นๆ 46 ราย.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 3 1 3 3

วันนี้

จำนวน

201

สัปดาห์นี้

จำนวน

2379

เดือนนี้

จำนวน

6501

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]