เลือกภาษา ::
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงปัญหาในการดำเนินงาน แผนการ โครงการ ต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขและการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:50

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2563 รอบ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

โดยประเด็นในการประชุมและหารือ ประกอบด้วย  ด้านการเกษตร มีการส่งเสริมผลผลิตลำไยให้มีมาตรฐาน GAP  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริม ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น และการนำไปสู่ การเป็นเกษตรกร Smart Farmer  พร้อมการเดินหน้ายกระดับการขอใบรับรองมาตรฐานของเกษตรกร ในจังหวัดลำพูน    ด้านการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน มีการสำรวจและตรวจสอบ ด้านการออกเอกสารสิทธิ์ แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้อง   ด้านพัฒนาชุมชนเมือง ในการส่งเสริมให้ทุกท้องถิ่นมีการสำรวจ และช่วยเหลือทางด้านอาชีพ  และมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้เพื่อรับทราบถึงปัญหา ในการดำเนินงาน แผนการ โครงการ ต่างๆ  นำไปสู่การแก้ไขและการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันในการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 6 9 8 5

วันนี้

จำนวน

0

สัปดาห์นี้

จำนวน

633

เดือนนี้

จำนวน

3407

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]