เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีชีวิตใหม่ และกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เคลื่อนที่อำเภอบ้านโฮ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ส.ค. 2563, 14:27

จังหวัดลำพูน  จัดกิจกรรม จิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน พร้อมนำส่วนราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) ที่  บ้านป่าป๊วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน และกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูน โดยมีเหล่าจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านป่าป๊วย ร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และประชาชนจิตอาสา จัดหน่วยบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึง  อาทิ  การมอบถุงยังชีพ  การแจกแว่นตาผู้สูงอายุ จากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน การให้ความรู้ด้านอาชีพ การบริการซ่อมเครื่องยนต์ การฝึกอาชีพด้านการเกษตร หรือการแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช และการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อสามารถนำความรู้จากหน่วยงานที่มาให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชน ในการนำไปสร้างอาชีพ และรายได้ เพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนเกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่  New Normal อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 6 9 8 5

วันนี้

จำนวน

0

สัปดาห์นี้

จำนวน

632

เดือนนี้

จำนวน

3404

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]