เลือกภาษา ::
เปิดฟังความเห็น ปชช. เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ส่วนขยาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:05

วันเสาร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ส่วนขยาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้จัดโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด และ บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งมีแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสำหรับรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ - สังคม และความมั่นคงของประเทศ รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) หรือ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2” พื้นที่ 352 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 533 ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เชียงใหม่) ห่างจากตัวเมืองลำพูน 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน และหมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ มีแผนจะเพิ่มพื้นที่อีกประมาณ 27 ไร่ และตัดพื้นที่พาณิชยกรรมออกจากนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ประมาณ 32 ไร่ ซึ่งจะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment,EIA) ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอให้ความเห็นชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ขอให้ชาวลำพูน ได้ร่วมกันพิจารณาสิ่งที่คาดว่าจะได้รับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบด้าน เพื่อให้จังหวัดลำพูน สามารถพัฒนาขับเคลื่อนไปได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมสร้าง อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน พร้อมให้การสนับสนุนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อวางรากฐานให้ประชาชนมีคุรภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่ามูลค่าการจัดสรรที่ดินมากกว่า 1 พันล้านบาท มูลค่าการลงทุนตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะมีการจ้างงานจำนวนกว่า 2 หมื่นอัตรา

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 6 9 8 5

วันนี้

จำนวน

0

สัปดาห์นี้

จำนวน

632

เดือนนี้

จำนวน

3407

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]