เลือกภาษา ::
"จังหวัดลำพูน" ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค-19 โดยรับซื้อผลผลิตมะม่วงเกรดรอง ได้เพิ่มจากปกติ กก. 1.50 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 พ.ค. 2563, 08:57

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เปิดจุดรับซื้อผลผลิตตามโครงการรวบรวมและกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 12 แห่ง ครอบคลุมแหล่งผลิต 5 อำเภอ คือ อำเภอป่าซาง บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง เมืองลำพูน และอำเภอลี้ โดยเปิดรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เท่านั้น โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กับจังหวัดลำพูน จะรับซื้อผลผลิตมะม่วงเกรดรอง ได้เพิ่มในราคานำตลาดจากการค้าปกติ กิโลกรัมละ 1.50 บาท ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้จัด จนท.ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะม่วง ตรวจสอบและแนะนำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างใกล้ชิด และได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน ท่านใดมีสนใจนำผลผลิตมะม่วงมาจำหน่ายสามารถนำมะม่วงมาจำหน่ายยังผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้

- อำเภอป่าซาง
1. โกดังพัชรินทร์ หมู่ 17 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 081-8815051
- อำเภอบ้านโฮ่ง
1. นางลัดดา ปิ่นแก้ว (ล้งรับซื้อมะม่วง) 71/1 หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 093-2543692
2. วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์ พืชผัก สมุนไพร และผลไม้ 141/1 ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 089-8502474
3. บจก.วายพี ดราก้อนเทรดดิ้ง จำกัด 168 ม.5 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 083-0725805
4. เจ๊อ้วน ตี๋ใหญ่ 164 ม.3 บ้านเหล่ายาวใต้ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 088-5134399
5. โกดังเฮียมิว (ณัฐดนัย พืชผล) 1/4 หมู่ 4 บ้านหนองสลิง ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 063-6656058
- อำเภอเวียงหนองล่อง
1. บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด 313 ม.2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-096158
2. บริษัท ทวีศักดิ์ ไชยแสน จำกัด 86 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 084-4822571
3. โกดังใหญ่เหล่าดู่ 56 ม.1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 081-9607087
4. โกดังโจบ้านเวียง 63/4 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 089-6372199
5. บจก.ลิลดา เฟรชฟรุ๊ต 344 ม.1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 087-1980842
- อำเภอลี้
1. โกดังสิงห์ธนะโชติ (เจ๊ติ๊ก) 32/9 ม.2 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 063-1141694

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 2 8 1 6

วันนี้

จำนวน

227

สัปดาห์นี้

จำนวน

2314

เดือนนี้

จำนวน

3594

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]