เลือกภาษา ::
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 อนุญาตนักเรียนชาย หญิง ไว้ผมสั้น ยาวได้แต่ห้ามไว้เครา ดัดผม ย้อมผม
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 พ.ค. 2563, 11:16

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ออกระเบียบฉบับใหม่ อนุญาตนักเรียนชาย หญิง ไว้ผมสั้น ยาวได้แต่ห้ามไว้เครา ดัดผม ย้อมผม  โดย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องรวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

    1.นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศรีษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

    2.นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวต้องให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบผมให้เรียบร้อย

    ทั้งนี้ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ ห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ห้ามไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน

    อย่างไรก็ตามหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความ ช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 2 8 3 5

วันนี้

จำนวน

246

สัปดาห์นี้

จำนวน

2332

เดือนนี้

จำนวน

3609

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]