เลือกภาษา ::
ลำพูน ขอประชาชนมั่นใจได้ ขณะนี้เตรียมสถานที่รองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงไว้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 มี.ค. 2563, 16:03

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งรายละเอียดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม ขอประชาชนมั่นใจได้ ขณะนี้เตรียมสถานที่รองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงไว้แล้ว แรงงานจะได้รับคำแนะนำและอยู่ในการกำกับดูแลตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค มิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างแน่นอน

วันที่ 8 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานเรื่องการจัดเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดลำพูน ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมจัดเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้นั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แจ้งมาตรการรองรับแรงงานไทยกลุ่มดังกล่าว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลแรงงานไทยกลุ่มนี้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1.คัดกรองที่ท่าอากาศยาน (Entry Screening) หากผู้เดินทางมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา ตามระบบ กรณีตรวจไม่พบไข้ หากเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ประเทศเกาหลีใต้(เมืองแทกูและคย็องซังเหนือ) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม นำตัวเข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ณ พื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาลกำหนด (State quarantine) ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอื่น จะส่งไปยังสถานที่หรือพื้นที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยการกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Local quarantine)

2.การนำตัวผู้เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมโรครวมถึงการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคหรือสถานที่หรือพื้นที่ที่กำหนด ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

3.การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดการเตรียมรับแรงงานจากเกาหลี หลังจากการนำส่งจากกรุงเทพ ถึงจังหวัดลำพูน (Local Quarantine) กำหนดจุดรับส่งที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน กำหนดจุด Quarantine ไว้ ๕ หน่วยดังนี้

1.โรงพยาบาลทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทุกแห่ง รองรับได้รวม ๒๐ คน (แห่งละ ๒ คน ถ้าเกินกว่า ๒ คน ให้เปิดรับที่ จุดที่ ๒)

2.ศูนย์ฝึกอบรมภาคเหนือวิทยาลัยการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง รองรับได้ 45คน

๓.วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รองรับได้ 30 คน

๔.วัดเสลียมหวานบ้านโฮ่ง รองรับได้ 50 คน

๕.วัดพระธาตุทรายทอง อำเภอเมืองลำพูน รองรับได้ 40 คน

ซึ่งในการวางระบบการดำเนินงานและบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ (8 มีนาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมของแต่ละจุดที่กำหนดไว้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าหากมีกรณีที่แรงงานจะต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดลำพูน มีความพร้อมที่จะรองรับตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งแรงงานจะได้รับคำแนะนำและอยู่ในการกำกับดูแลตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค มิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างแน่นอน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:37

 บริษัท ซีพี เฟรชมาร์ท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุดิบประกอบอาหาร และอาหารแ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:34

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตี...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 4 0 6

วันนี้

จำนวน

3

สัปดาห์นี้

จำนวน

191

เดือนนี้

จำนวน

1096

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]