เลือกภาษา ::
กระดานถามตอบ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/

https://lamphun.freeforums.net/

https://lamphun.freeforums.net/board/1/

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-webboard/2708/

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/index

http://lamphun.mnre.go.th/th/banner/51/

http://lamphun.mnre.go.th/th/question

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.energy.go.th/th

https://lamphun.energy.go.th/th/q-and-a

 

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 0 7 2 9

วันนี้

จำนวน

21

สัปดาห์นี้

จำนวน

936

เดือนนี้

จำนวน

4181

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]