เลือกภาษา ::
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/ita2/2020

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5f0ac7626d3c0.pdf

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-preview-421491791796

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 3 7 6

วันนี้

จำนวน

20

สัปดาห์นี้

จำนวน

220

เดือนนี้

จำนวน

945

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]