เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

วันที่ 27 มี.ค. 2565, 14:50

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:36

10 สุดยอดที่เที่ยวลำพูน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]