เลือกภาษา ::

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ 09:00 น. สมาชิกวุฒิสภาพบปะผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน และลูกจ้าง ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนจ./กยพ.
10:45 น. สมาชิกวุฒิสภารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ประตูป่า พบปะกับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรแปลงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สหกรณ์การเกษตรประตูป่า อ.เมืองลำพูน สนจ./กยพ.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./อนก.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 2 6 0

วันนี้

จำนวน

6

สัปดาห์นี้

จำนวน

249

เดือนนี้

จำนวน

1134

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]