เลือกภาษา ::

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ 10:30 น. ตรวจโรงแรมและประชุมพิจารณาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม "นอนม่วน รีสอร์ท" เลขที่ 312 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน ปค.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 2 2 8

วันนี้

จำนวน

1

สัปดาห์นี้

จำนวน

174

เดือนนี้

จำนวน

747

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]