เลือกภาษา ::

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสำเริง ไชยเสน

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสำเริง ไชยเสน 09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน (คณะทำงานด้านการพัฒนาคน) ห้องประชุมหริภุญชัย พช.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 2 5 8

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

248

เดือนนี้

จำนวน

1132

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]