เลือกภาษา ::

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 08:00 น. ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
09:00 น. สมาชิกวุฒิสภาพบปะผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน และลูกจ้าง ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนจ.
10:45 น. สมาชิกวุฒิสภารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ประตูป่า พบปะกับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรแปลงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สหกรณ์การเกษตรประตูป่า อ.เมืองลำพูน สนจ.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 2 5 8

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

248

เดือนนี้

จำนวน

1132

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]