เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 30 ก.ค. 2556, 14:59 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อยา จำนวน 25 รายการ (รพ.ลำพูน)

วันที่ 30 ก.ค. 2556, 14:31 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (อบต.ห้วยยาบ)

วันที่ 30 ก.ค. 2556, 14:23 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อพื้นเวทีนั่งร้านเหล็ก (อบต.ห้วยยาบ)

วันที่ 29 ก.ค. 2556, 14:53 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2 รายการ (ชลประทานลำพูน)

วันที่ 29 ก.ค. 2556, 14:33 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ทต.วังดิน)

วันที่ 25 ก.ค. 2556, 12:37 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ (ทต.ม่วงน้อย)

วันที่ 24 ก.ค. 2556, 11:45 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้ือวัสดุการแพทย์ (I.V. Catheter No 22) (รพ.ลำพูน)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]