เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 6 ก.ย. 2556, 12:45 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาจ้างทำงานป้ายจราจร (แขวงการทาง ลพ.)

วันที่ 6 ก.ย. 2556, 12:25 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ (รพ.ลำพูน)

วันที่ 6 ก.ย. 2556, 12:05 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 (ทต.ทากาศ)

วันที่ 5 ก.ย. 2556, 12:03 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อวัสดสุก่อสร้าง 8 รายการ(ทต.วังดิน)

วันที่ 5 ก.ย. 2556, 11:55 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

e-auction ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น (ทต.บ้านกลาง)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]