เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

วันที่ 14 พ.ย. 2566, 11:21

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 0 0 8

วันนี้

จำนวน

36

สัปดาห์นี้

จำนวน

1449

เดือนนี้

จำนวน

13888

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]