เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานส่งเสริมเศรษกิจดิจิทัล เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเกษตรดิจิทัล รุ่นที่ 7

วันที่ 14 พ.ย. 2566, 11:20

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]