เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 17 มี.ค. 2566, 10:28

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 1 2 9 8

วันนี้

จำนวน

208

สัปดาห์นี้

จำนวน

975

เดือนนี้

จำนวน

4095

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]