เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 17 มี.ค. 2566, 10:27

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 1 2 9 6

วันนี้

จำนวน

206

สัปดาห์นี้

จำนวน

976

เดือนนี้

จำนวน

4104

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]