เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งว่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมจำนวน ๒ หลักสูตร

วันที่ 15 ก.พ. 2566, 10:57

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 2 8 5

วันนี้

จำนวน

1

สัปดาห์นี้

จำนวน

1246

เดือนนี้

จำนวน

13838

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]