เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเบ่งเขตเลือกตั้ง

วันที่ 7 ก.พ. 2566, 09:37

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 2 9 1

วันนี้

จำนวน

7

สัปดาห์นี้

จำนวน

1214

เดือนนี้

จำนวน

13837

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]