เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 22 ส.ค. 2565, 13:52

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 5 3 2 7

วันนี้

จำนวน

32

สัปดาห์นี้

จำนวน

1339

เดือนนี้

จำนวน

5579

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]