เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัด

วันที่ 20 ม.ค. 2565, 20:02

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 3 3 7 7

วันนี้

จำนวน

51

สัปดาห์นี้

จำนวน

493

เดือนนี้

จำนวน

2100

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]