เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการจดทะเบียนก่อตั้ง "องค์กรผู้ใช้น้ำ" ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561

วันที่ 24 ก.พ. 2564, 10:12

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 8 2 5 1

วันนี้

จำนวน

8

สัปดาห์นี้

จำนวน

312

เดือนนี้

จำนวน

1666

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]