เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจากอาคารสุขประพฤติ ไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์นั้น

วันที่ 17 ก.พ. 2564, 09:32

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 6 5 3 5

วันนี้

จำนวน

11

สัปดาห์นี้

จำนวน

230

เดือนนี้

จำนวน

974

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]