เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: เลื่อนกำหนดเปิดอบรมและขยายเวลารับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

วันที่ 4 ก.พ. 2564, 14:00

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 6 5 3 4

วันนี้

จำนวน

10

สัปดาห์นี้

จำนวน

230

เดือนนี้

จำนวน

973

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]