เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

วันที่ 30 ต.ค. 2563, 10:08

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 2 4 4 0

วันนี้

จำนวน

11

สัปดาห์นี้

จำนวน

306

เดือนนี้

จำนวน

1418

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]