เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 13 มี.ค. 2562, 18:02

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 9 2 2 1

วันนี้

จำนวน

44

สัปดาห์นี้

จำนวน

218

เดือนนี้

จำนวน

990

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]