เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

วันที่ 28 ก.พ. 2562, 21:25

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 9 3 0 7

วันนี้

จำนวน

25

สัปดาห์นี้

จำนวน

261

เดือนนี้

จำนวน

1024

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]