เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โอกาสติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ” 1 วัด 1 โรงพยาบาล ” ตามนโยบายขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ของรัฐบาล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:30

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.50 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โอกาสติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ” 1 วัด 1 โรงพยาบาล ” ตามนโยบายขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ของรัฐบาล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

 
-เวลา 11.00 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิด ” โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ” และมอบตัวอย่างบัตร Smart Card อสม. ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ม.2 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ทั้งนี้ได้ร่วมตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำพูนและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขและคณะฯ ณ โรงพยาบาลลำพูน


-เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน กล่าวต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 ให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2.โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 3.โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


-เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวต้อนรับรองนายกฯและคณะ ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


-เวลา 18.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมให้การต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูน ณ ร้านลาบไก่หมื่นข้าว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ก.ย. 2561, 16:35

พุทธศาสนิกชน ถวายเครื่องไทยทาน (เส้นสลาก) แก่พระสงฆ์ สามเณร เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2562, 16:27

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดลำพูน นับ 1,000 คน เดินทางมายังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบร...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:11

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน ร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:29

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 6 9 2 3

วันนี้

จำนวน

8

สัปดาห์นี้

จำนวน

262

เดือนนี้

จำนวน

1290

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]