เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โอกาสติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ” 1 วัด 1 โรงพยาบาล ” ตามนโยบายขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ของรัฐบาล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:30

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.50 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โอกาสติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ” 1 วัด 1 โรงพยาบาล ” ตามนโยบายขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ของรัฐบาล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

 
-เวลา 11.00 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิด ” โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ” และมอบตัวอย่างบัตร Smart Card อสม. ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ม.2 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ทั้งนี้ได้ร่วมตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำพูนและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขและคณะฯ ณ โรงพยาบาลลำพูน


-เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน กล่าวต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 ให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2.โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 3.โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


-เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวต้อนรับรองนายกฯและคณะ ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


-เวลา 18.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมให้การต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูน ณ ร้านลาบไก่หมื่นข้าว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 2 6 2

วันนี้

จำนวน

16

สัปดาห์นี้

จำนวน

167

เดือนนี้

จำนวน

739

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]