เลือกภาษา ::
จ.ลำพูน เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC ในการให้บริการแก่ประชาชน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:32

              เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัว หน้าส่วนราชการที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมพิธีมอบโล่และรับตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
              เนื่องด้วยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆร่วมสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและหน่วยงานในจังหวัดลำพูนที่ร่วมสมัครขอรับรองมาตรฐาน และผ่านการประเมินมาตรฐาน ดังนี้

ระดับก้าวหน้า จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เคยได้รับการรับรอง ในปี พ.ศ.2563-2565 มาแล้ว  ระดับพื้นฐาน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, ศูนย์บริการ NT ลำพูน, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโฮ่ง, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านธิ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทา

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 4 4 5

วันนี้

จำนวน

51

สัปดาห์นี้

จำนวน

1201

เดือนนี้

จำนวน

4282

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]