เลือกภาษา ::
ลำพูน จัดกิจกรรมทดสอบตลาดและการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น OTOP ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดลำพูน กิจกรรมทดสอบตลาดและการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น OTOP เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
                นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลาง ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาแล้ว มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มมากขึ้น 
                สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อทดสอบตลาด และจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น OTOP จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มเป้าหมาย 20 ผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติสตรี อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมีนวัตกรรม และเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน ในการประกวดระดับประเทศต่อไป
                ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ จนก่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน ซึ่งตอบโจทย์วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดลำพูน ที่ว่า “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง” โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่นำเสนอผลงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 4 4 5

วันนี้

จำนวน

51

สัปดาห์นี้

จำนวน

1201

เดือนนี้

จำนวน

4282

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]