เลือกภาษา ::
สว. ลงพื้นที่ จ.ลำพูน ติดตามขับเคลื่อนการเตรียมเสนอชื่อ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย”ตนบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อ ยูเนสโก
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา นายณรงค์ อ่อนสะอาด สมาชิกวุฒิสภา นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย
               ซึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา”และชาวภาคเหนือที่ได้ร่วมกันผลักดันให้ปูชนียบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักพัฒนาของประเทศไทย ได้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก และเชื่อว่าด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวง กอรปกับคุณงามและความดีของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัยจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม นับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำสันติภาพสู่สังคมโลกได้
               อย่างไรก็ตามขณะนี้ การดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ไปสร้างประโยชน์ไว้ รวมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยให้สมบูรณ์ เพื่อสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด โดยตั้งใจจะเสนอยูเนสโกในปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองในปี 2571
              ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเตรียมจัดกิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี สู่บุคคลสำคัญของโลก” เบื้องต้นได้มีการกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2566 เพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้รู้จักครูบาเจ้าศรีวิชัย มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการร่วมแรงศรัทธา เพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาเจ้าศรีวิชัย อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 6 6 0

วันนี้

จำนวน

9

สัปดาห์นี้

จำนวน

520

เดือนนี้

จำนวน

2943

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]